Branża tekstylna (e-commerce)

Lemur Studio > Branża tekstylna (e-commerce)

  Podaj nazwę swojej domeny, aby uzyskać darmową konsultację.

  Imię (mile widziane)

  Telefon (mile widziany)
  Streszczenie sytuacji oraz podjęte działania

  Współpracę w zakresie SEO rozpoczęliśmy z początkiem kwietnia ’20 od stworzenia nowego sklepu internetowego na oprogramowaniu PrestaShop. Poprzednia wersja witryny mocno obciążała serwer, generując bardzo dużą liczbę błędów 500, powodujących częste porzucanie koszyka. Nasza praca polegała w głównej mierze na optymalizacji i stworzeniu treści pod kategorie oraz rozbudowie sekcji blogowej. Wszystkie elementy witryny istotne dla SEO zostały wdrożone już na etapie migracji sklepu. Poniżej prezentujemy wykresy wzrostu widoczności – ilości fraz kluczowych w TOP 50, TOP 20, TOP 10 oraz TOP 3 wyników wyszukiwania (dane zaczerpnięte zostały narzędzia SEMSTORM), a także wzrost ruchu organicznego płynącego na stronę przedsiębiorcy (dane zaczerpnięte zostały z narzędzia Google Analytics).

  • 01.04.2020

  • 01.04.2021

  Ilość fraz kluczowych – kwiecień ’20: 1 799
  Ilość fraz kluczowych – kwiecień ’21: 3 817

  Wzrost: 212%

  Udział procentowy fraz kluczowych w TOP 50 przed podjęciem współpracy, w stosunku do ilości fraz po upływie dwunastu miesięcy wynosi 47:53. Większość z fraz, które w pierwszych tygodniach znajdowały się w TOP 50, znalazła się już odpowiednio w TOP 20, TOP 10, a nawet TOP 3. Mimo tego nadal możemy zaobserwować rosnącą liczbę fraz w TOP 50, co świadczy o dalszym, sporym potencjale wzrostowym widoczności organicznej.

  • 01.04.2020

  • 01.04.2021

  Ilość fraz kluczowych – kwiecień ’20: 902
  Ilość fraz kluczowych – kwiecień ’21: 1 810

  Wzrost: 200%

  Udział procentowy fraz kluczowych w TOP 20 przed podjęciem współpracy, w stosunku do ilości fraz po upływie dwunastu miesięcy wynosi 50:50. Większość z fraz, które w pierwszych tygodniach znajdowały się w TOP 20, znalazła się już odpowiednio w TOP 10 oraz w TOP 3. Możemy zaobserwować dalszą, rosnącą liczbę fraz w TOP 20, które w najbliższych tygodniach staną się frazami bezpośrednio sprzedającymi (znajdą się w TOP 10 oraz TOP 3).

  • 01.04.2020

  • 01.04.2021

  Ilość fraz kluczowych – kwiecień ’20: 366
  Ilość fraz kluczowych – kwiecień ’21: 782

  Wzrost: 214%

  Udział procentowy fraz kluczowych w TOP 10 przed podjęciem współpracy, w stosunku do ilości fraz po upływie dwunastu miesięcy wynosi 47:53. Frazy znajdujące się w TOP 10 (czyli na pierwszej stronie wyników wyszukiwania Google), są frazami sprzedającymi. Oznacza to, że przekładają się w bezpośredni sposób na wzrost ruchu na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Zauważyć możemy dalszy wzrost liczby tych fraz, co świadczy o potencjale do dalszego wzrostu i awansu wielu z nich do TOP 3.

  • 01.04.2020

  • 01.04.2021

  Ilość fraz kluczowych – kwiecień ’20: 92
  Ilość fraz kluczowych – kwiecień ’21: 214

  Wzrost: 233%

  Udział procentowy fraz kluczowych w TOP 3 przed podjęciem współpracy, w stosunku do ilości fraz po upływie dwunastu miesięcy wynosi 43:57. Frazy znajdujące się w TOP 3, są frazami o bardzo wysokim potencjale sprzedażowym. Przekładają się w bezpośredni sposób na zwiększenie liczby klientów, poprzez znaczny wzrost ruchu organicznego, płynącego na stronę przedsiębiorstwa prosto z wyników wyszukiwania Google. Zauważyć możemy dalszy wzrost liczby tych fraz, co świadczy o potencjale do dalszego wzrostu.

  • 01.04.2020

  • 01.04.2021

  Liczba transakcji – kwiecień ’20: 15
  Liczba transakcji – kwiecień ’21: 51

  Wzrost liczby transakcji: 340%

  Udział procentowy sumarycznej liczby transakcji przed podjęciem współpracy, w stosunku do liczby transakcji po upływie dwunastu miesięcy wynosi 29:71. Zwiększenie liczby transakcji jest podstawowym i najważniejszym celem Agencji SEO w odniesieniu do pracy nad widocznością organiczną sklepu internetowego. W ten sposób możemy co do złotówki wyliczyć wskaźnik ROI (Return Of Investment), czyli zysku z inwestycji w podejmowane przez nas działania.